Informacje dla rodziców

Osoba nieletnia (która nie ukończyła 18 roku życia) musi posiadać podpisaną oraz wypełnioną przez opiekuna prawnego zgodę opiekuna, aby wejść i móc przebywać na terenie konwentu Mizukon.

Dokument ten składa się z informacji dla organizatorów i zawiera zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby nieletniej w imprezie oraz na nocowanie na terenie konwentu. Dodatkowo obejmuje dane kontaktowe do opiekuna prawnego oraz informacje o stanie zdrowia dziecka choroby (przyjmowane leki). Część dla organizatora jest obowiązkowa, aby osoba nieletnia mogła wziąć udział w wydarzeniu, część o stanie zdrowia dziecka jest dobrowolna.

Osoby nieletnie są zobowiązane okazać zgodę podczas wejścia na teren imprezy.

Nieletni uczestnicy bez zgody opiekuna bądź z błędnie wypełnionym dokumentem nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w imprezie.

Wzór zgody opiekuna dostępny jest tutaj

Wszystkie niezbędne informacje jak przygotować się na tego typu wydarzenie znajdują się na stronie Mój pierwszy konwent.

W razie dodatkowych pytań/wątpliwości służymy pomocą. Kontakt do nas znajduje się na stronie Kontakt.