ABC akredytacji

Preakredytacja

Preakredytacja jest możliwa tylko dla uczestników, którzy kupili bilet online. Przed terenem Szkoły Podstawowej w Przecławiu 27A wymienimy je na opaski i identyfikatory. Poszczególne grupy mogą się stawiać odpowiednio:

  • wolontariusze od 16:00
  • uczestnicy i twórcy atrakcji od 17:00
  • wystawcy od 19:00

Punkt akredytacji zamykamy o 22:00.

Informacje ogólne

Akredytacja podczas konwentu Mizukon 2023 będzie otwarta w następujących godzinach:

  • Sobota 9:00 – 21:00 (wystawcy i twórcy sal stałych 8:00 – 21:00)
  • Niedziela 9:00 – 15:00.

Nie trzeba drukować biletu! Wystarczy przed wejściem okazać kod QR oraz dokument tożsamości (niezależnie od wieku). Dodatkowo:

  • uczestnicy w wieku 13-17 lat muszą mieć przy sobie pisemną zgodę opiekuna prawnego. Wzór zgody jest dostępny na stronie internetowej mizukon.pl w zakładce Informacje dla rodziców (bezpośredni link tutaj: link).
  • uczestnicy w wieku 6-12 lat mogą przebywać na konwencie jedynie w towarzystwie rodzica, opiekuna prawnego lub innego dorosłego wyznaczonego pisemnie przez rodziców, lub opiekunów prawnych.
  • uczestnicy poniżej 6 roku życia mają prawo do bezpłatnego wstępu na konwent w towarzystwie rodzica, opiekuna prawnego lub innego dorosłego wyznaczonego pisemnie przez rodziców, lub opiekunów prawnych, którzy poświadczą wiek dziecka dokumentem tożsamości.

Akredytacja dla osób, które kupiły bilety online znajduje się przed terenem Szkoły Podstawowej w Przecławiu 27A.

Kupno biletu na miejscu jest możliwe tylko na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu ul. Rekreacyjna 1.

Oba elementy (identyfikator i opaska) muszą być widoczne przez cały czas trwania wydarzenia.

Zgubienie lub zniszczenie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić w punkcie akredytacji. Wydanie duplikatu identyfikatora możliwe będzie jedynie po oddaniu uszkodzonego. W przypadku zgubienia należy uiścić opłatę w wysokości ceny biletu, która będzie obowiązywać danego dnia wydarzenia.

Rekwizyty do cosplayu

Zgodnie z regulaminem konwentu zabronione jest wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów z wyjątkiem rekwizytów do stroju cosplay. Takie przedmioty będą kontrolowane przez organizatorów podczas akredytacji. Bez zgody organizatora nie będzie można wnieść rekwizytu na teren konwentu.

Akceptujemy broń z pianki, plastiku, drewna, bronie zabawkowe, niezaładowane blastery NERF oraz repliki ASG bez kulek w magazynku. Nie będzie można wnosić na teren konwentu broni wykonanej z metalu.