Regulamin wolontariuszy

AKTUALIZACJA: W związku z zapotrzebowaniem na helperów następuje zmiana ostatecznego terminu zgłoszeń na 31 lipca 2023 r.


 1. Wolontariuszem może zostać każda osoba, która w dniu rozpoczęcia konwentu ma ukończone co najmniej 13 lat.
 2. Zgłoszenia na Wolontariuszy przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2023 r. 31 lipca 2023 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://mizukon.pl/helperzy/formularz-zgloszeniowy-helperow/
 3. O przyjęciu Wolontariusza decyduje Koordynator Wolontariuszy. Koordynator ma prawo odrzucić zgłoszenie Wolontariusza bez podania przyczyny.
 4. Koordynator ma obowiązek poinformować Wolontariusza o akceptacji bądź odrzuceniu jego zgłoszenia w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
 5. Aby zostać wolontariuszem, należy podpisać porozumienie o świadczeniu wolontariatu podczas konwentu Mizukon 2023.
 6. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę opiekuna prawnego na pracę wolontaryjną podczas konwentu Mizukon 2023.
 7. Wolontariusz ma obowiązek:
 • przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu konwentu,
 • dbania o porządek i bezpieczeństwo uczestników podczas trwania  konwentu,
 • wykonania zadań ustalonych wcześniej z Koordynatorem sumiennie i z zaangażowaniem, we wskazanym miejscu i czasie na podstawie grafiku,
 • informowania Koordynatora i Organizatorów w wypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznych/stojących w sprzeczności z regulaminem konwentu i/lub prawem,
 • zachowywać się kulturalnie wobec uczestników imprezy, innych wolontariuszy i organizatorów,
 • niesienia pomocy uczestnikom i innym wolontariuszom w miarę własnych możliwości,
 • noszenia oznaczenia wolontariusza podczas swojego dyżuru,
 • uczestniczenia w szkoleniach zapewnianych przez Koordynatorów konwentu Mizukon 2023,
 1. Organizator konwentu Mizukon zapewnia Wolontariuszom:
 • darmowy bilet wstępu na konwent Mizukon 2023 do odebrania na akredytacji w dniu wydarzenia,
 • wyżywienie,
 • oznaczenie wolontariusza,
 • miejsce w strefie wypoczynkowej,
 • zaświadczenie o wolontariacie.
 1. W przypadku niewywiązywania się Wolontariusza ze swoich obowiązków, naruszania niniejszego regulaminu lub regulaminu konwentu, Organizator ma prawo do udzielenia nagany lub usunięcia Wolontariusza z terenu konwentu. W przypadku usunięcia wolontariusza z terenu konwentu wolontariusz jest zobowiązany do oddania identyfikatora i oznaczenia, a Koordynator nie wystawia mu zaświadczenia o wolontariacie.
 2. Wszelkie pytania należy kierować na adres do Koordynatora wolontariuszy na adres mailowy:  
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu  i poinformowania o tym wolontariuszy.