Regulamin twórców atrakcji

AKTUALIZACJA

Termin wysyłania zgłoszeń atrakcji został przesunięty na 26 lipca 2023 r. (punkt 3). W związku z tym termin na odpowiedź od Koordynatora Programu został przesunięty na 29 lipca 2023 r. (punkt 7).


 1. Twórcą atrakcji jest każda osoba, której atrakcja zostanie przyjęta przez Koordynatora Programu. 
 2. Twórca atrakcji, który nie ukończył 18 roku życia, musi posiadać zgodę rodziców na przeprowadzenie atrakcji.
 3. Atrakcje należy zgłosić do dnia 16 lipca 2023 r. 26 lipca 2023 r. poprzez formularz zgłoszeniowy: LINK
 4. Twórca zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych
  w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu konwentu.
 5. Koordynator Programu ma prawo nie przyjąć danej atrakcji bez podania przyczyny.
 6. Wszelkie pytania Twórcy mogą kierować bezpośrednio przez e-mail do Koordynatora Programu.
 7. Osoby, które zgłosiły swoja atrakcje poprzez formularz, dostana odpowiedź od Koordynatora Programu maksymalnie do dnia 25 lipca 2023 r. 29 lipca 2023 r.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy atrakcji i jej opisu po konsultacji z Twórcą atrakcji.
 9. Każdy Twórca atrakcji, którego atrakcja zostanie potwierdzona przez Koordynatora Programu, otrzyma zniżkę na zakup biletu na konwent Mizukon 2023. 
 10. W przypadku poprowadzenia 1 godziny atrakcji przez 1 osobę zniżka będzie w postaci bonu rabatowego na zakup biletu poprzez portal bilety.fm w wysokości 50% kosztu biletu dwudniowego. Kiedy jedna osoba będzie prowadzić 2 godziny atrakcji, jest zwolniona z zakupu biletu przez portal bilety.fm i otrzymuje darmowy bilet na konwent Mizukon 2023 na akredytacji dla Twórców Programu. 
 11. W przypadku prowadzenia atrakcji przez więcej niż jedną osobę zniżki dzielone są na wszystkich prowadzących daną atrakcję, np. w przypadku prowadzenia 1 godziny atrakcji przez 2 osoby, każda otrzymuje 25% zniżki, a przy 2 godzinach – 50% zniżki.
 12. W przypadku kiedy twórca atrakcji nie jest w stanie pojawić się na konwencie, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi najpóźniej tydzień przed konwentem.
 13. Twórca atrakcji wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku w celach promocyjnych konwentu.
 14. Twórca atrakcji ma obowiązek pojawić się najpóźniej pięć minut przed rozpoczęciem swojej atrakcji w miejscu, w którym prowadzi atrakcję.
 15. Jeżeli Organizator wypożycza sprzęt elektroniczny do prowadzenia atrakcji, Twórca atrakcji ma obowiązek korzystać z tego sprzętu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a po przeprowadzeniu atrakcji oddać go w takim stanie, w jakim go otrzymał. Jeśli sprzęt zostanie uszkodzony lub zagubiony, twórca atrakcji zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy bądź zakupu nowego sprzętu.
 16. Punkty programu nie mogą zawierać: treści nawołujących do nienawiści i przemocy, treści pornograficznych, obrażających religię, kulturę bądź narodowość oraz treści lub zachowania niezgodnego z przyjętymi normami społecznymi, lub naruszającego dobro osób trzecich.
 17.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów zgłoszeń, a w szczególności do zakończenia przyjmowania formularzy we wcześniejszym terminie.
 18. Twórca atrakcji może zostać upomniany przez organizację lub wydalony z terenu konwentu za rażące naruszanie regulaminu.
 19. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 20. Przy zgłoszeniu się na Twórcę atrakcji uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz regulamin ogólny konwentu.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i poinformowania o tym Twórców Atrakcji.